MVO

MVO

The Maintenance Company voelt zich verantwoordelijkheid dagelijks bij te dragen aan een schone en veilige leefomgeving. Duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen en oog voor het milieu spelen een grote rol voor nu en in de toekomst binnen het ondernemerschap van The Maintenance Company. Veiligheid en Milieu zijn de belangrijkste peilers in ons MVO beleid waaraan wij ons committeren in de beleidsverklaring Veiligheid en Milieu.

Veiligheid

Het ondernemingsbeleid van The Maintenance Company is mede gericht op een zo groot mogelijke veiligheid en een zo goed mogelijke bescherming van de gezondheid van onze medewerkers in relatie tot de werkzaamheden die zij voor ons verrichten. Persoonlijk letsel en-/of schade aan de gezondheid van mensen, alsook materiele- en milieuschade willen wij zo voorkomen. Om onze visie kracht bij te zetten kozen wij er voor te certificeren volgens de VCA*.

Milieu

Voor The Maintenance Company is het milieubelang gelijkwaardig aan economische, wettelijke en gezondheids-en veiligheidsbelangen van onze organisatie. Het productieproces, grond- en hulpstoffen, producten en vervoer van onze organisatie zijn dusdanig in gericht om alle mogelijke nadelige milieueffecten te herkennen, nauwkeurig te onderzoeken en te beperken. Dit proces van continue verbetering borgt The Maintenance Company middels het milieuzorgsysteem IS014001.