Handyman

BUILDING SERVICES

Via onze Building Services verzorgen wij facilitaire en bouwkundige werkzaamheden met een klus/projectkarakter en licht technische werkzaamheden op regiebasis. Daarnaast verzorgen wij op basis van resultaatgerichte afspraken het volledig beheer en management van service- en onderhoudscontracten van gebouw gebonden installaties.

Lees meer >

Outdoor services

The Maintenance Company heeft een jarenlange ervaring met Outdoor Services. Wij verzorgen installatiewerkzaamheden alsook service en onderhoud van straatmeubilair.

Lees meer >

FIELD SERVICES

Onder Field Services verstaan wij het verzorgen van de installatie en het technisch onderhoud van apparatuur en machines in en rondom gebouwen. Deze relatief jonge service van The Maintenance Company is in korte tijd sterk gegroeid.

Lees meer >

MVO

The Maintenance Company voelt zich verantwoordelijkheid dagelijks bij te dragen aan een schone en veilige leefomgeving. Duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen en oog voor het milieu spelen een grote rol voor nu en in de toekomst binnen het ondernemerschap van The Maintenance Company.

Lees meer >