Nieuws

Demarqueren biedt oplossing tekort technici

TEKORT TECHNICI

Op dit moment zijn vraag en aanbod van technisch opgeleide mensen helaas onvoldoende op elkaar afgestemd. Weinig jongeren kozen de laatste jaren voor een technische opleiding vanwege de crisis in de techniek en de bouw terwijl door het aantrekken van de economie, de grootste groei sinds tien jaar, er juist weer veel vraag is naar technici. Het UWV geeft zelfs aan dat er nog jarenlang een tekort zal zijn in deze beroepsgroep.

Er ligt hierdoor een uitdaging in het onderwijs om de aanwas van instroom weer op peil te krijgen en werkgevers zullen alle zeilen moeten bijzetten om het werk in de toekomst uitgevoerd te krijgen zonder dat dit ten koste gaat van het serviceniveau dat klanten nu gewend zijn. Door het tekort aan medewerkers staat de performance van organisaties onder druk en in combinatie met toenemende filedruk heeft dit onvermijdelijk een ongunstig effect op service tijden.

DEMARQUEREN ALS OPLOSSING

Toch ligt een oplossing dichterbij dan verwacht. Veel monteurs verrichten deels vaak taken waarvoor zij overgekwalificeerd zijn. Taken die lager opgeleide monteurs ook kunnen uitvoeren. Door het demarqueren van eenvoudige werkzaamheden en het opnieuw inrichten van processen ontstaat er ruimte aan de bovenkant van het werknemerskapitaal. Het aannemen van nieuwe medewerkers voor eenvoudige werkzaamheden levert naast een kostenbesparing vaak ook nog eens een hogere medewerkerstevredenheid op.

FLEXIBILISERING INSTROOM

Wanneer organisaties de risico’s van instroom ten gevolge van demarcatie willen beperken, kan men er voor kiezen deze arbeid te flexibiliseren. Outsourcing komt de wendbaarheid van organisaties ten goede in de dynamische markt van nu en verkleint conjunctuur risico’s. Daarbij brengt flexibilisering van arbeid ook vaak flexibilisering van kosten met zich mee en daardoor een kostenbesparing.

NIEUW BEDRIJFSMODEL

Het herverdelen van taken en een deel uitbesteden, voelt voor veel bedrijven in de techniek nog als onwennig maar biedt in een strategische samenwerking met een outsourcingspartner een goede oplossing voor het structureel ‘performen’ bij klanten in tijden van arbeidskrapte. Diegene die dit nieuwe bedrijfsmodel omarmt is zijn concurrent in elk geval een stap voor en kan zijn groei structureel een nieuwe impuls geven…!

In de media

 
 
Handyman Services voorziet in leemte serviceketen

Whitepapers

De vier uitdagingen bij onderhoudswerkzaamheden
de-vier-uitdagingen-bij-onderhoudswerkzaamheden.pdf

Videos

Inzending NVSM Innovatie Award 2015
https://www.youtube.com/watch?v=xB9BrsrMmAY